Tagastamispoliitika

See poliitika kirjeldab raha tagastamise protseduuri Coinumi vahetusteenuses sõltuvalt sooritatud vahetustoimingute tüübist. Coinumm tagab Kliendile õiguse raha tagasi saada, kui see ei laekunud krüptovaluuta korralduses märgitud rahakoti aadressile või vahetusraha pangakontole

1. Kui Klient otsustab ümber mõelda ja soovib Coinumm’ilt ostetud krüptovaluuta tagastada saaks Coinum selle oma äranägemise järgi Kliendilt tagasi osta kehtiva turukursi alusel, millest on maha arvatud tehingu eest makstav teenustasu. Selleks võtke ühendust Coinumiga e-posti aadressil [email protected] Tagasimakse taotluse esitamisel on klient kohustatud esitama kõik vajalikud dokumendid, mida Coinum võib nõuda, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikut tõendavad dokumendid, kliendi maksekaardi ja arve koopia ja/või mis tahes muu tõend, asjaolu, et vaidlusalune makse tehti. Kui klient ei esita Coinummi nõudmisel kahe (2) päeva jooksul asjakohaseid dokumente või teavet või kui tekib kahtlus esitatud dokumentide autentsuses, on Coinumil õigus Kliendi raha tagastamise/tagastamise taotlus tagasi lükata.

2. Tagastamispoliitika kehtib eranditult nendele rahalistele vahenditele, mille klient on Coinumile saatnud vastavalt platvormil tehtud tellimusele. Mis tahes kolmanda osapoole krüptovaluuta oste, mis on tehtud muudel vahetusplatvormidel peale Coinummi, ei tagastata.

3. Pangaülekanne/kaardimakse:

3.1. Coinumile tehtud pangaülekannete ja kaardimaksete puhul olulistel asjaoludel, näiteks (1) klient ei esita asjakohaseid KYC-dokumente 48 tunni jooksul pärast tellimuse koostamist; (2) kui Klient jagab oma sisselogimisandmeid Kliendi kontole kolmanda isikuga; (3) kui klient otsustab tellimuse tühistada, jätab Coinumm endale õiguse selline ülekandekorraldus tühistada. Juhul, kui Coinumm tühistab tellimuse, kui Coinumm on Kliendilt selle tellimusega seotud raha juba kätte saanud, tagastab Coinumm vastavalt kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele need vahendid Kliendile, millest on maha arvatud tehingu eest tasumisele kuuluv teenustasu.

4. Tagastamise/Tagastamise rakendamisel peetakse Kliendilt saadud vahenditest kinni kõik tagastamisega seotud vahendustasud, mis on võrdväärsed järgmiste tasumisele kuuluvate tasudega:

4.1. Fiat valuuta tagastamine/tagastamine:

VISA/MASTERCARD

Töötlustasu: 4%

Coinummi tasu: 4%

SEPA/SWIFT

vastavalt iga panga

teenustasudele Coinummi tasu: 6%

4.2.tagastamine/tagastamine:

VISA/MASTERCARD

tasu: 4% Krüptovaluuta

tüübist, kursimuutustest, võrgu vahendustasu jne

Coinummi

krüptovaluuta

seotudkrüptovaluuta tagastamise töötlemine sõltub krüptovaluuta tüübist, kursimuutustest, võrgu vahendustasu jne.

Pange tähele, et krüptovaluuta kurss võib muutuda väga dünaamiliselt, mistõttu võib krüptovaluuta ostuhetkel väärtuse ja selle väärtuse vahel olla negatiivne erinevus väärtus müügihetkel – vahe kaetakse tagastatava summaga.

5. Selline tagasimakse tehakse samasse allikasse, kust need pärinevad, pärast seda, kui on maha arvatud kõik kulud, mis Coinumil seoses sellise ülekandega tekivad, sealhulgas ilma piiranguteta pangaülekande tasud, valuutavahetustasud ja/või maksete töötlemise tasud.

6. Vaatamata ülaltoodule jätab Coinumm endale õiguse tühistada tellimus ilma raha tagastamata või tagasimaksetaotlusest keelduda, kui ta kahtlustab, et klient on seotud pettusega või ebaseadusliku tegevusega või on sellega mingil viisil seotud.

7. Raha tagastamine töödeldakse ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 5 (viie) tööpäeva jooksul alates tellimuse tühistamisest, järgides ülaltoodud nõudeid ja tingimusel, et klient ei jäta Coinummile mingit teavet ja/ või tagasimakse töötlemiseks nõutavad dokumendid.

8. Coinumm annab ettevõtte Klientidele võimaluse lahendada kõik ettevõtte teenuste kasutamisega seotud probleemid enne Kliendi kirjaliku kaebuse esitamist oma pangale. Kui Kliendi kontol on registreeritud kahtlane tegevus, võib Coinumm konto tegevuse peatada sisejuurdluse läbiviimise eesmärgil.

 

9. Kõik tasud, mis tekivad Tagastamise/Tagastamise töötlemisel, kannab ainult Klient. Sellised tasud arvatakse maha tagasimakse/tagastamise lõppsummast.

 

10. Coinumm jätab endale õiguse teha käesolevas tagasimakse poliitikas muudatusi ja täiendusi, sealhulgas juhul, kui õigusaktides tehakse muudatusi.

 

Juhul, kui klient ei soovi muudetud tagasimakse poliitikaga nõustuda, ei tohiks ta jätkata Coinummi teenuste kasutamist. Kui Klient jätkab Teenuste kasutamist pärast muudatuse jõustumise kuupäeva, on tema teenuste kasutamine seotud uue tagastuspoliitikaga.


Uutele klientidele esimese kaarditehingu tegemisel Coinumm tasu ei võeta!

On küsimusi?

Võta meiega ühendust